Jmenuji se Pavel Szotkowski a jsem psycholog. Vysokoškolské vzdělání v oboru jsem získal na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Neustálé vzdělávání považuji v pomáhajících profesích za velmi důležité, aktuálně jsem tedy frekventantem dlouhodobého výcviku v psychodynamické psychoterapii. Mám zkušenosti s individuální psychoterapií, krizovou intervencí, kariérním poradenstvím a lektorskou činností. V současné době pracuji jako psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Bohunice a provozuji soukromou praxi v centru Brna.

MGR. PAVEL SZOTKOWSKI – CURRICULUM VITAE

Ukončené vzdělání

2013 – Mgr. v oboru jednooborová psychologie – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2011 – získání odborné způsobilosti v akreditovaném kurzu Psycholog ve zdravotnictví – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2010 – Kvalifikační kurz kompletní krizové intervence – 158hodinový výcvik akreditovaný ČAPLD i MPSV

Probíhající vzdělání

Od 2016 – Specializační studium oboru klinická psychologie – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Od 2011 – Výcvik v psychodynamické psychoterapii dospělých, akreditovaný pro zdravotnictví – Brněnský institut psychoterapie

Výběr z kratších výcviků a kurzů

2017 – 2. víkend s Transference Focused Psychotherapy – 17hodinový kurz akreditovaný AKP, PhDr. Eduarda Vendysová Bakalářová

2016 – 1. víkend s Transference Focused Psychotherapy – 10hodinový kurz akreditovaný AKP, PhDr. Eduarda Vendysová Bakalářová

2012 – Výcvik v internetovém poradenství – 24hodinový výcvik akreditovaný MPSV

2012 – Koučovací přístup ve vysokoškolském poradenství – 15hodinový kurz, odborná garance AVŠP, o.s. – prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

2009 – Psychologická první pomoc – 36hodinový kurz vedený psychologem Hasičského záchranného sboru Mgr. Davidem Dohnalem

Dobrovolné stáže nad rámec univerzitního studia

2012 – Denní stacionář Horní Palata – Centrum pro psychoterapii VFN a 1. LF Univerzity Karlovy – 100 hodin

2011 – Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod – 40 hodin

2010 – 2012 – A Kluby ČR – Stážista – Internetové poradenství v oblasti adiktologie

2010 – 2011 – ČASP - Česká asociace studentů psychologie, o.s. – Viceprezident asociace

2009 – 2011 – Sdružení Podané ruce, o.s. – Dobrovolník v Terénním programu pro uživatele nealkoholových drog

Pracovní zkušenosti

od 2018 – Psycholog na Psychiatrické klinice FN Bohunice

od 2013 – Psycholog v soukromé praxi v Brně

2016 – 2018 – Psycholog v ambulanci klinické psychologie v Třebíči

2012 – 2016 – Pracovník linky důvěry

2012 – 2015 – Konzultant v personální agentuře

2011 – 2012 – Kariérní centrum Masarykovy univerzity – Kariérní poradce

Jako psycholog a lektor jsem navázal externí spolupráci s těmito organizacemi:

MUDr. Soňa Vavrincová - psychiatrická ambulance

Your Solution s.r.o.

Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Poradenské centrum Masarykovy univerzity

Poradenské centrum Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Terapie

Poskytuji individuální psychologické konzultace vedené ve stylu psychodynamické psychoterapie. Mohu vám pomoci v případě, že máte zájem o změnu ve svém životě a jste připraveni na sobě pracovat. Psychodynamickou psychoterapii můžete využít v případě, že ve svém životě vnímáte emoční či vztahové problémy, které se vám zatím jinými způsoby nedařilo vyřešit. Jedná se rovněž o vhodnou metodu pro léčbu úzkostí, strachu, poruch nálady, poruch osobnosti či psychosomatických poruch. Nejčastěji se volí frekvence setkávání jedenkrát týdně, v případě navázání dlouhodobé spolupráce je vhodná domluva pevného času v týdnu.

     Co je to psychoterapie?

Psychoterapie je účinná prostřednictvím specifického vztahu, který se postupně rozvíjí mezi klientem a terapeutem. Nezbytným předpokladem účinné psychoterapie je oboustranná důvěra. Důležitým úkolem terapeuta je tedy vytvořit atmosféru bezpečí, ve které je pro klienta možné hovořit o myšlenkách, pocitech či projevech chování, které mu působí potíže a o kterých se předtím domníval, že je není možné sdílet. Terapeut klientovi nabízí jiný pohled a pomáhá mu orientovat se ve svém vnitřním životě.

Psychodynamická psychoterapie se od jiných druhů psychologické pomoci liší tím, že je v ní klient aktivním prvkem - náplní terapeutických sezení není poskytování rad, nýbrž práce na hlubším porozumění sobě sama, které může napomoci ústupu klientových potíží a které zvyšuje pocit autentičnosti a ovládání vlastního života.

Kariérní poradenství

Kariérní poradenství můžete využít v celé řadě situací. Nevíte, jakým směrem se orientovat po skončení studia střední nebo vysoké školy? Zvažujete změnu zaměstnání a potřebujete poradit, jak co nejlépe využít svůj potenciál? Nedaří se vám uspět ve výběrových řízeních? Potřebujete zlepšit svůj životopis? Chcete se důkladně připravit na výběrový pohovor nebo Assessment centrum? To vše jsou otázky a potřeby, se kterými vám pomohu v rámci kariérního poradenství.

V některých případech může postačit i jedno setkání (pokud např. potřebujete profesionálně upravit svůj strukturovaný životopis), jindy se můžeme dohodnout na několika setkáních (třeba v případě, že chcete podrobně zmapovat svůj profesní potenciál).

V rámci kariérního poradenství využívám kvalitních psychodiagnostických metod, které jsou standardizovány na českou populaci. Pracuji s klienty dospělými i dospívajícími (od 15 let).

Ceník

Individuální terapie 50 min 700

Kariérní poradenství 50 min 700

Therapy/Career Counselling in English 50 min 800

Konzultace přes Skype +100

V případě zájmu o lektorskou činnost bude cena stanovena individuálně.

Služby jsou poskytovány za přímou platbu, nehradí je zdravotní pojišťovny, což vám přináší několik výhod:

 • vaše osobní údaje nepředávám zdravotní pojišťovně ani jiné třetí straně
 • frekvenci terapeutických setkání neurčují limity pojišťoven, ale povaha vašich obtíží
 • není třeba doporučení od praktického ani jiného lékaře
 • narozdíl od mnoha zdravotnických zařízení v Brně nabízím termíny v odpoledních a večerních hodinách

Platbu je možné provést bankovním převodem na základě předem zaslané faktury nebo hotově či platební kartou při osobní konzultaci. Pokud nedáte při objednání vědět jinak, předpokládám, že budete platit hotově, v takovém případě prosím o přípravu přesného obnosu.

Pokud se na konzultaci nemůžete dostavit, prosím o informování nejpozději 48 hodin předem. V opačném případě vám bude účtována plná cena sezení.

 • info@szotkowski.com
 • +420 777 802 341
 • Během sezení telefony nezvedám, ale ozvu se vám zpět většinou ještě týž den.

  • Údolní 11
  • Brno 602 00
  • 2. patro vlevo (pracovna Zuzany Sakařové)
 • IČO 88513475

Na první konzultaci se můžete objednat telefonicky či emailem. V případě, že budete psát email, uveďte v něm prosím, zda máte zájem o terapii nebo kariérní poradenství. Vhodné je také zanechat na sebe telefonický kontakt pro případ, že bude potřeba rychlejší domluva. Na emaily odpovídám ve většině případů do dvou pracovních dnů.